PALVELUT

Palvelut

Tarjoamme laaja-alaisia palveluita maarakentamisen toimialalla. Olemme pitkän linjan ammattilaisia maa-, pohja- ja insinöörirakentamisen osa-alueilla.

Toimintaamme kuuluu muun muassa teiden ja katujen rakentaminen, kunnallistekninen rakentaminen sekä liike- ja teollisuusrakentamiseen liittyvät pohja ja perustustyöt.

Infrarakentaminen

Infrarakentaminen

Toimiva infrastruktuuri on yhteiskuntamme peruskulmakiviä. Näihin kuuluvat muun muassa kadut, tiet, vesihuoltojärjestelmät, sähköverkot sekä tietoliikenneverkostot. Luomme omalta osaltamme parempaa yhteiskuntaa osallistumalla näiden välttämättömien järjestelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tarjoamme laaja-alaisia palveluita infrarakentamisen saralla, pääsääntöisesti kokonaisprojekteina.

Muu urakointi

Muu urakointi

Toteutamme infrarakentamisen lisäksi myös muita maarakentamisen kokonaishankkeita. Tarjoamme palveluita yksittäisistä pohjarakennuskohteista aina kokonaisiin aluerakentamisen urakoihin asti.