Öljystä jalostetut polttoaineet ovat vielä nykyään yleisin käytössä oleva energiavaihtoehto kuljetusalalle.

Tavarataksin liikenteen kokonaiskustannuksista polttoainekustannusten osuus vaihtelee ajoneuvotyypistä sekä kuljetusten suoritteista riippuen 10–40 % välillä.

Polttoaineen hintamuutokset saattavat olla nopeita ja siksi kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset voivat muuttua yllättäen kesken sopimuskauden.

Kuljetusliikeen vaikutusmahdollisuudet hintaan ovat lähes olemattomat, sillä jakeluyhtiöt siirtävät muutokset hintoihin enintään muutaman päivän viiveellä.

Polttoaineiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla useiden monimutkaisten tekijöiden summana

Raakaöljyn hintaan vaikuttaa ennen kaikkea öljyn kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

Kysyntään vaikuttavat mm. talouskasvu ja siihen liittyvät ennusteet, vuodenaikojen vaihtelu sekä säätila.

Tarjontaan vaikuttaa mm. käytössä oleva tuotanto-, jalostus- ja kuljetuskapasiteetti. Näihin heijastuvat esim. maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ja mahdolliset luonnonmullistukset tai muut ongelmat tuotantomaissa.

Pitkällä aikavälillä on merkitystä sillä, millaisia investointeja öljyteollisuuteen on tehty ja tehdään. Öljymarkkinoilla seurataan tiivisti varastotilanteen kehittymistä, koska varastojen taso kuvaa kysynnän ja tarjonnan välistä tilannetta.

Polttoainelisä osana palvelujen hinnoittelua

Edellä esitetystä syystä sekä kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi että asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi käytetään polttoainelisää.

Yhteisesti sovittu menettely varmistaa, että kiinteään sopimushintaan perustuvat kuljetukset kattavat kuljetusyrityksistä riippumattomat, yllättävätkin kustannusten nousut, joiden vaikutus voi parissa kuukaudessa olla suurempi kuin yrityksen käyttökate.

Mihin polttoainelisä perustuu?

  1. Polttonesteiden hinta
    Tilastokeskus julkaisee kuukausittain polttoaineiden keskihinnan verkkosivuillaan. Keskihintojen seurantaa on toteutettu yli 10 vuotta ja sen tarkoituksena on kuvata tapahtunutta muutosta. Seuranta ei kuvaa yksittäisen aseman tai alueen absoluuttista hintaa.

Tähän vertailutietoon perustuva seuranta ei siis suoraan ota kantaa yksittäisen kuljetusliikkeen varsinaiseen ostohintaan, vaan osoittaa nimenomaan hinnan muutosta ja on siten käyttökelpoinen kenen tahansa käyttöön.

2. Polttoainekustannusten osuus kokonaiskustannuksista
Eri ajoneuvotyypeillä on luonnollisesti erilainen polttoaineen kulutus. Nykyaikaisella pakettiautolla voidaan maantieajossa kevyellä kuormalla päästä polttoaineen kulutuksessa parhaimmillaan lähes henkilöautojen tasolle.

Raskailla ajoneuvoilla – jopa 100 tonnin kokonaispainolla ajettaessa – polttoaineen osuus on sen sijaan merkittävästi suurempi.

Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat auton koosta riippumatta myös pysähdysten määrä, ajo-olosuhteet , kuljettajan ajotapa, ajoneuvon korirakenteen virtaviivaisuus sekä monia muita pienempiä tekijöitä.

Lisätietoja Tavarataksi Finland Oy:n käyttämästä  polttoainelisästä saat yhteyshenkilöltäsi.

Anssi Teva

toimitusjohtaja